ko Korean
ko Korean
PEACOCK 특제육수 조선호텔  총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)
PEACOCK 특제육수 조선호텔  총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)
PEACOCK 특제육수 조선호텔  총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)
PEACOCK 특제육수 조선호텔  총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)
Sold Out

    PEACOCK 특제육수 조선호텔 총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)

    $49.90


      PEACOCK 특제육수 조선호텔 총각김치 1.5kg | The Josun Hotel Chonggak Kimchi(Radish Kimchi)

      RECENTLY VIEWED PRODUCTS

      Customer Reviews

      Based on 2 reviews
      0%
      (0)
      50%
      (1)
      0%
      (0)
      0%
      (0)
      50%
      (1)
      m
      minkyoung O
      너무 시었어요

      맛있다는 평가도 많고 가격대도 있어서 어느정도 기대감을 가지고 구매했지만 많이 쉬어버린 총각김치였어요. 그래서 사실 실망했고 정확한 평가가 어렵네요

      S
      SeJong Bong

      GOOD

      BACK TO TOP